Financijska potpora: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 

Partneri: Grad Bjelovar, Grad Čazma, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Početak i završetak provedbe: od 01.05.2023. do 30.04.2024.

Ciljevi projekta: 

Opći cilj projekta: je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:

    • povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice;
    • Povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području;
    • Unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata;
    • Poticati razvoj novih oblika volontiranja;
    • Poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih);
    • Promovirati volontiranje u svim segmentima društva.
Projektom ćemo povećati broj volontera na području lokalne zajednice; unaprijediti partnerstvo između naše organizacije, lokalne samouprave te partnerskih organizacija; osigurati volontersku pomoć u učenju najugroženijoj djeci; poboljšati praksu vrednovanja volontiranja.

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar ima 1.025 članova. U Bjelovaru živi 671 članova dok ostali žive na području 75 % površine Županije. Do 600 članova aktivno sudjeluje u svakodnevnim programima i aktivnostima; do 200 djece i njihovih roditelja sudjeluje u drugim programskim aktivnostima. Udruga aktivno sudjeluje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, uz postupno uključivanje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

Provodeći razne projekte uočili smo da je određeni dio aktivnosti nemoguće, odnosno vrlo teško obaviti bez pripomoći volontera. Stoga smo odlučili pokrenuti volonterske aktivnosti te smo, kao organizator volontiranja za naše potrebe i potrebe srodnih udruga u lokalnoj zajednici zaključili da:

    • Vrijednosti volontiranja nisu prepoznate kao dio društvenoga kapitala zajednice;
    • Ne postoji model i mehanizam za razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskoga rada;
    • Građani nisu informirani niti educirani o volontiranju.

Ovim projektom doprinijet ćemo promicanju vrijednosti volontiranja, razmjeni informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, obrazovanju o menadžmentu volontera i obrazovanju građana o volontiranju  i to tako što ćemo:

    • Provoditi aktivnosti volonterske pomoći u učenju (instrukcije) djeci u školskom sustavu;
    • Promovirati prakse i vrijednosti volontiranja s ciljem inspiriranja, motiviranja i stimuliranja za interes prema volontiranju promičući na pozitivan način dobrobiti volontiranja;
    • Provesti izobrazbu  građana, volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera
    • Certificirati i osposobiti organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem i promociju potvrde;
    • Provoditi razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada.Financijska potpora: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 

Partneri: Grad Bjelovar, Grad Čazma, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Početak i završetak provedbe: od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Ciljevi projekta: 

Opći cilj projekta: je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:

 • povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice;
 • Povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području;
 • Unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata;
 • Poticati razvoj novih oblika volontiranja;
 • Poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih);
 • Promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

Projektom ćemo povećati broj volontera na području lokalne zajednice; unaprijediti partnerstvo između naše organizacije, lokalne samouprave te partnerskih organizacija; osigurati volontersku pomoć u učenju najugroženijoj djeci; poboljšati praksu vrednovanja volontiranja.

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar ima 1.010 članova. U Bjelovaru živi 671 članova dok ostali žive na području 75 % površine Županije. Do 600 članova aktivno sudjeluje u svakodnevnim programima i aktivnostima; do 200 djece i njihovih roditelja sudjeluje u drugim programskim aktivnostima. Udruga aktivno sudjeluje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, uz postupno uključivanje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

Provodeći razne projekte uočili smo da je određeni dio aktivnosti nemoguće, odnosno vrlo teško obaviti bez pripomoći volontera. Stoga smo odlučili pokrenuti volonterske aktivnosti te smo, kao organizator volontiranja za naše potrebe i potrebe srodnih udruga u lokalnoj zajednici zaključili da:

 • Vrijednosti volontiranja nisu prepoznate kao dio društvenoga kapitala zajednice;
 • Ne postoji model i mehanizam za razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskoga rada;
 • Građani nisu informirani niti educirani o volontiranju.

Ovim projektom doprinijet ćemo promicanju vrijednosti volontiranja, razmjeni informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, obrazovanju o menadžmentu volontera i obrazovanju građana o volontiranju  i to tako što ćemo:

 • Provoditi aktivnosti volonterske pomoći u učenju (instrukcije) djeci u školskom sustavu;
 • Promovirati prakse i vrijednosti volontiranja s ciljem inspiriranja, motiviranja i stimuliranja za interes prema volontiranju promičući na pozitivan način dobrobiti volontiranja;
 • Provesti izobrazbu  građana, volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera
 • Certificirati i osposobiti organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem i promociju potvrde;
 • Provoditi razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada.
   


Financijska potpora: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partneri: Grad Bjelovar, Grad Čazma, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Početak i završetak provedbe: od 01.02.2020. do 31.01.2021.

Ciljevi projekta: 

Opći cilj projekta: je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:

 • povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice;
 • Povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području;
 • Unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata;
 • Poticati razvoj novih oblika volontiranja;
 • Poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih);
 • Promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

Projektom ćemo povećati broj volontera na području lokalne zajednice; unaprijediti partnerstvo između naše organizacije, lokalne samouprave te partnerskih organizacija; osigurati volontersku pomoć u učenju najugroženijoj djeci; poboljšati praksu vrednovanja volontiranja.

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar ima 990 člana. U Bjelovaru živi 671 članova dok ostali žive na području 75 % površine Županije. Do 600 članova aktivno sudjeluje u svakodnevnim programima i aktivnostima; do 200 djece i njihovih roditelja sudjeluje u drugim programskim aktivnostima. Udruga aktivno sudjeluje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, uz postupno uključivanje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

Provodeći razne projekte uočili smo da je određeni dio aktivnosti nemoguće, odnosno vrlo teško obaviti bez pripomoći volontera. Stoga smo odlučili pokrenuti volonterske aktivnosti te smo, kao organizator volontiranja za naše potrebe i potrebe srodnih udruga u lokalnoj zajednici zaključili da:

 • Vrijednosti volontiranja nisu prepoznate kao dio društvenoga kapitala zajednice;
 • Ne postoji model i mehanizam za razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskoga rada;
 • Građani nisu informirani niti educirani o volontiranju.

Ovim projektom doprinijet ćemo promicanju vrijednosti volontiranja, razmjeni informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, obrazovanju o menadžmentu volontera i obrazovanju građana o volontiranju  i to tako što ćemo:

 • Provoditi aktivnosti volonterske pomoći u učenju (instrukcije) djeci u školskom sustavu;
 • Promovirati prakse i vrijednosti volontiranja s ciljem inspiriranja, motiviranja i stimuliranja za interes prema volontiranju promičući na pozitivan način dobrobiti volontiranja;
 • Provesti izobrazbu  građana, volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera
 • Certificirati i osposobiti organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem i promociju potvrde;
 • Provoditi razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada.