Volonterski programi u zajednici

Objavljeno: 19. 12. 2022 - 4:41

U modernom društvu volonterski angažman potiče se i vrednuje kao jedan od ključnih pokretača razvoja socijalnog kapitala, a volonteri imaju neprocjenjivu ulogu u oblikovanju kohezivnog i stabilnog društvenog okruženja. Zemlje razvijene demokracije poznaju različite organizacije i institucije koje promoviraju i podržavaju dobrovoljni angažman građana za opće dobro.
 
Program Razvoj volonterstva dio je sustavnog i promišljenog djelovanja Lokalnog volonterskog centra u cilju uspostavljanja kontinuirane, strukturirane i kvalitetne podrške volonterima, organizatorima volontiranja i drugim dionicima relevantnim za razvoj volonterstva. Time želimo postaviti trajan temelj prenošenju vrijednosti građanskog aktivizma, solidarnosti i humanosti.

Programi u zajednici:

 1. Intelektualne usluge
 2. Administrativne usluge
 3. Socijalne usluge
 4. Fizički poslovi ili usluge

„Volonterstvo je osnovni izraz društvenih i ljudskih odnosa. Riječ je o ljudskoj potrebi za sudjelovanjem u društvu i osjećaju da su važni drugim ljudima. Mi čvrsto vjerujemo da su društveni odnosi svojstveni volontiranju ključni za dobrobit pojedinca i zajednice. Etos  volonterstva je prožet vrijednostima, uključujući solidarnost, uzajamnost, povjerenje, pripadnost i osnaživanje koje značajno doprinose kvaliteti života.

Ljudi diljem svijeta volontiraju zbog različitih razloga: kako bi pomogli u iskorjenjivanju siromaštva i poboljšanju osnovnog zdravstva i obrazovanja, kako bi osigurali sigurnu opskrbu vodom i odgovarajuće sanitarne uvjete, kako bi se bavili pitanjima zaštite okoliša i klimatskih promjena, smanjivali rizik od katastrofa i borili se protiv socijalne isključenosti i nasilnih sukoba. U svim tim područjima volonterstvo doprinosi miru i razvoju stvaranjem dobrobiti  za ljude i njihove zajednice.

Volonterstvo također predstavlja okosnicu mnogih nacionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija i drugih organizacija civilnog društva, kao i društvenih i političkih pokreta. Prisutno je u javnom sektoru, a sve je važnija osobina i privatnog sektora.“ (Izvješće o stanju volonterstva u svijetu, UN Volunteers, 2011.)

VOLONTERSKI PROGRAMI: Fizička usluga

OPIS POSLOVA VOLONTERA – SOCIJALNA USLUGA

 • Promotivne aktivnosti (dijeljenje i lijepljenje letaka)
 • Obavještavanje članstva i šire javnosti o događajima 
 • Radne akcije (čišćenje okoliša, prenošenje tereta)

REZULTATI:

 • Osjećaj zadovoljstva i unutarnjeg mira
 • Osnaženi u timskom radu za dobrobit onog drugog
 • Porast sposobnosti u području koje se volonter zanima

EDUKACIJA I PODRŠKA:

 • upoznavanje s radom Udruge tjelesnih invalida Bjelovar 
 • upoznavanje s članovima stručnog tima, korisnicima i ostalim zaposlenicima
 • upute o pravilnom pristupu korisnicima (osobama  s tjelesnim invaliditetom)
 • detaljno upoznavanje s opisom posla 
 • informiranje o različitim zakonima, pravilnicima, statutom, etičkim kodeksom, i dr.
 • upoznavanje s osnovnim protokolima kod populacije osoba s invaliditetom
 • praćenje radnog procesa i zadovoljstva tijekom izvršavanja radnih zadataka
 • dogovori i rješavanje eventualnih poteškoća u suradnji s mentorom i koordinatorom volontera, a prema potrebi i s ostalim članovima stručnog tima

IZVJEŠTAVANJE:

 • jednom tjedno usmeno, prema potrebi i nakon svakog dolaska
 • jednom u mjesec dana kao pisano izvješće

RADNO VRIJEME VOLONTERA:
-    tri puta tjedno po dva sata, (mogućnost da volonter sam rasporedi svoje radno vrijeme uz prethodni   dogovor s mentorom)

POSEBNE KVALIFIKACIJE:

 • završena osnovna škola ili trogodišnja srednja škola (SSS) 
 • senzibilitet za rad s odraslim osobama s invaliditetom
 • odgovoran pristup radu

ŠTO ĆE VOLONTER DOBITI ZA SVOJE VRIJEME ULOŽENO U RAD ORGANIZACIJE:

 • odlasci na izlete, besplatne karte za sportska natjecanja i utakmice, besplatne karte za koncerte i kazalište, priznanje i zahvalnica

VOLONTERSKI PROGRAM: Administrativna usluga

OPIS POSLOVA VOLONTERA – ADMINISTRATIVNA USLUGAI

 • Pisanje eseja (kratkih izvještaja o provedenim aktivnostima)
 • Izrada tablica za sistemsko praćenje pojedine aktivnosti 
 • Uređivanje fotografija i teksta prije postavljanja na web stranicu (web dizajn)
 • Prijevod teksta – ako zatreba
 • Timski rad – adresiranje i pakiranje promo materijala, te dostava članovima udruge

REZULTATI:

 • Povećanje kompetencija rada na računalu (Word, Excel)
 • Unapređenje znanja stranog jezika
 • Unapređenje komunikacijskih vještina

EDUKACIJA I PODRŠKA:

 • upoznavanje s radom Udruge tjelesnih invalida Bjelovar 
 • upoznavanje s članovima stručnog tima, korisnicima i ostalim zaposlenicima
 • upute o pravilnom pristupu korisnicima (osobama  s tjelesnim invaliditetom)
 • detaljno upoznavanje s opisom posla 
 • informiranje o različitim zakonima, pravilnicima, statutom, etičkim kodeksom, i dr.
 • upoznavanje s osnovnim protokolima kod populacije osoba s invaliditetom
 • praćenje radnog procesa i zadovoljstva tijekom izvršavanja radnih zadataka
 • dogovori i rješavanje eventualnih poteškoća u suradnji s mentorom i koordinatorom volontera, a prema potrebi i s ostalim članovima stručnog tima

IZVJEŠTAVANJE:

 • jednom tjedno usmeno, prema potrebi i nakon svakog dolaska
 • jednom u mjesec dana kao pisano izvješće

RADNO VRIJEME VOLONTERA:
-    tri puta tjedno po dva sata, (mogućnost da volonter sam rasporedi svoje radno vrijeme uz prethodni dogovor s mentorom)

POSEBNE KVALIFIKACIJE:

 • završena četverogodišnja srednja škola (SSS)
 • senzibilitet za rad s odraslim osobama s invaliditetom
 • odgovoran pristup radu

ŠTO ĆE VOLONTER DOBITI ZA SVOJE VRIJEME ULOŽENO U RAD ORGANIZACIJE:

 • odlasci na izlete, besplatne karte za sportska natjecanja i utakmice, besplatne karte za koncerte i kazalište, priznanje i zahvalnica

VOLONTERSKI PROGRAM: Intelektualna usluga

OPIS POSLOVA VOLONTERA – INTELEKTUALNA USLUGA

 • Savjetodavne usluge (pravna i psihološka pomoć)
 • Rješavanje zadatka od važnosti za poslovanje Udruge
 • Kontakti sa državnim, regionalnim i lokalnim vlastima – ako zatreba, uz prisustvovanje mentora ili voditelja volonterskih aktivnosti
 • Timski rad – brainstorming u donošenju teorija i zaključaka oko provedbe projekta i projektnih aktivnosti

REZULTATI:

 • Unapređenje komunikacijskih vještina
 • Porast sposobnosti u području koje se volonter zanima

EDUKACIJA I PODRŠKA:

 • upoznavanje s radom Udruge tjelesnih invalida Bjelovar 
 • upoznavanje s članovima stručnog tima, korisnicima i ostalim zaposlenicima
 • upute o pravilnom pristupu korisnicima (osobama  s tjelesnim invaliditetom)
 • detaljno upoznavanje s opisom posla 
 • informiranje o različitim zakonima, pravilnicima, statutom, etičkim kodeksom, i dr.
 • upoznavanje s osnovnim protokolima kod populacije osoba s invaliditetom
 • praćenje radnog procesa i zadovoljstva tijekom izvršavanja radnih zadataka
 • dogovori i rješavanje eventualnih poteškoća u suradnji s mentorom i koordinatorom volontera, a prema potrebi i s ostalim članovima stručnog tima

IZVJEŠTAVANJE:

 • jednom tjedno usmeno, prema potrebi i nakon svakog dolaska
 • jednom u mjesec dana kao pisano izvješće

RADNO VRIJEME VOLONTERA:
-    tri puta tjedno po dva sata, (mogućnost da volonter sam rasporedi svoje radno vrijeme uz prethodni   dogovor s mentorom)

POSEBNE KVALIFIKACIJE:

 • završena četverogodišnja srednja škola (SSS) ili preddiplomski sveučilišni studij (VŠS/VSS)
 • senzibilitet za rad s odraslim osobama s invaliditetom
 • odgovoran pristup radu

ŠTO ĆE VOLONTER DOBITI ZA SVOJE VRIJEME ULOŽENO U RAD ORGANIZACIJE:

 • odlasci na izlete, besplatne karte za sportska natjecanja i utakmice, besplatne karte za koncerte i kazalište, odlazak na seminare i usavršavanja, priznanje i zahvalnica

VOLONTERSKI PROGRAMI: Socijalna usluga

OPIS POSLOVA VOLONTERA – SOCIJALNA USLUGA

 • Odlazak u šetnju sa članom Udruge
 • Pratnja za odlazak k liječniku
 • Druženje uz kavu ili čaj te razgovor
 • Osnaživanje i ohrabrivanje člana
 • Pratnja za odlazak na različita kulturna, sportska i zabavna događanja
 • Pribavljanje osnovnih namirnica iz trgovine

REZULTATI:

 • Osjećaj zadovoljstva i unutarnjeg mira
 • Porast sposobnosti u području koje se volonter zanima

EDUKACIJA I PODRŠKA:

 • upoznavanje s radom Udruge tjelesnih invalida Bjelovar 
 • upoznavanje s članovima stručnog tima, korisnicima i ostalim zaposlenicima
 • upute o pravilnom pristupu korisnicima (osobama  s tjelesnim invaliditetom)
 • detaljno upoznavanje s opisom posla 
 • informiranje o različitim zakonima, pravilnicima, statutom, etičkim kodeksom, i dr.
 • upoznavanje s osnovnim protokolima kod populacije osoba s invaliditetom
 • praćenje radnog procesa i zadovoljstva tijekom izvršavanja radnih zadataka
 • dogovori i rješavanje eventualnih poteškoća u suradnji s mentorom i koordinatorom volontera, a prema potrebi i s ostalim članovima stručnog tima

IZVJEŠTAVANJE:

 • jednom tjedno usmeno, prema potrebi i nakon svakog dolaska
 • jednom u mjesec dana kao pisano izvješće

RADNO VRIJEME VOLONTERA:
-    tri puta tjedno po dva sata, (mogućnost da volonter sam rasporedi svoje radno vrijeme uz prethodni   dogovor s mentorom)

POSEBNE KVALIFIKACIJE:

 • završena trogodišnja srednja škola (SSS) ili završen tečaj za njegovatelja
 • senzibilitet za rad s odraslim osobama s invaliditetom
 • odgovoran pristup radu

ŠTO ĆE VOLONTER DOBITI ZA SVOJE VRIJEME ULOŽENO U RAD ORGANIZACIJE:

 • odlasci na izlete, besplatne karte za sportska natjecanja i utakmice, besplatne karte za koncerte i kazalište, priznanje i zahvalnica

VOLONTERSKI PROGRAM: Druge usluge – po potrebi

OPIS POSLOVA VOLONTERA – SOCIJALNA USLUGA

 • Organizacija sportskih, zabavni i kulturnih događanja (festivali, natjecanja, koncerti)
 • Organizacija kreativnih radionica (glazba, ples, slikanje, pisanje, učenje…)

REZULTATI:

 • Porast sposobnosti u području koje se volonter zanima

EDUKACIJA I PODRŠKA:

 • upoznavanje s radom Udruge tjelesnih invalida Bjelovar 
 • upoznavanje s članovima stručnog tima, korisnicima i ostalim zaposlenicima
 • upute o pravilnom pristupu korisnicima (osobama  s tjelesnim invaliditetom)
 • detaljno upoznavanje s opisom posla 
 • informiranje o različitim zakonima, pravilnicima, statutom, etičkim kodeksom, i dr.
 • upoznavanje s osnovnim protokolima kod populacije osoba s invaliditetom
 • praćenje radnog procesa i zadovoljstva tijekom izvršavanja radnih zadataka
 • dogovori i rješavanje eventualnih poteškoća u suradnji s mentorom i koordinatorom volontera, a prema potrebi i s ostalim članovima stručnog tima

IZVJEŠTAVANJE:

 • jednom tjedno usmeno, prema potrebi i nakon svakog dolaska
 • jednom u mjesec dana kao pisano izvješće

RADNO VRIJEME VOLONTERA:
-    tri puta tjedno po dva sata, (mogućnost da volonter sam rasporedi svoje radno vrijeme uz prethodni   dogovor s mentorom)

POSEBNE KVALIFIKACIJE:

 • završena osnovna škola ili trogodišnja srednja škola (SSS) uz poznavanje rada na računalu
 • senzibilitet za rad s odraslim osobama s invaliditetom
 • odgovoran pristup radu

ŠTO ĆE VOLONTER DOBITI ZA SVOJE VRIJEME ULOŽENO U RAD ORGANIZACIJE:

 • odlasci na izlete, besplatne karte za sportska natjecanja i utakmice, besplatne karte za koncerte i kazalište, priznanje i zahvalnica
  Volonterski programi u zajednici - Sve