Volonterski programi u zajednici

Volonterski programi u zajednici

Objavljeno: 19. 12. 2022 - 4:41
U modernom društvu volonterski angažman potiče se i vrednuje kao jedan od ključnih pokretača razvoja socijalnog kapitala, a volonteri imaju...

Saznajte više...