UTIB NA XIII. MEĐUNARODNOJ NAUČNO-STRUČNOJ KONFERENCIJI „UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH“ 24. - 26. 06. 2022. GODINE, ARANĐELOVAC, SRBIJA

Objavljeno: 26. 06. 2022 - 11:59
UTIB NA XIII. MEĐUNARODNOJ NAUČNO-STRUČNOJ KONFERENCIJI „UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH“ 24. - 26. 06. 2022. GODINE, ARANĐELOVAC, SRBIJA UTIB NA XIII. MEĐUNARODNOJ NAUČNO-STRUČNOJ KONFERENCIJI „UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH“ 24. - 26. 06. 2022. GODINE, ARANĐELOVAC, SRBIJA UTIB NA XIII. MEĐUNARODNOJ NAUČNO-STRUČNOJ KONFERENCIJI „UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH“ 24. - 26. 06. 2022. GODINE, ARANĐELOVAC, SRBIJA UTIB NA XIII. MEĐUNARODNOJ NAUČNO-STRUČNOJ KONFERENCIJI „UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH“ 24. - 26. 06. 2022. GODINE, ARANĐELOVAC, SRBIJA

U razdoblju od 24. do 26. lipnja 2022. godine u Aranđelovcu u Srbiji održana je XIII. Međunarodna naučno-stručna konferencija ”Unapređenje kvalitete života djece i mladih”.

Konferencija je održana u organizaciji Udruženja za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli.

Teme ovogodišnje Međunarodne konferencije odnosile su se na Unapređenje kvalitete života djece predškolskog i školskog uzrasta, Unapređenje kvalitete života mladih, Unapređenje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju kao i slobodne teme.

O izvaninstitucionalnom obrazovanju djece i mladih osoba s tjelesnim invaliditetom koje, kroz projektne aktivnosti provodi Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, sudionike je upoznao predsjednik UTIB-a Tomislav Novosel, prof., volonter Udruge.

UTIB NA XIII. MEĐUNARODNOJ NAUČNO-STRUČNOJ KONFERENCIJI „UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH“ 24. - 26. 06. 2022. GODINE, ARANĐELOVAC, SRBIJA UTIB NA XIII. MEĐUNARODNOJ NAUČNO-STRUČNOJ KONFERENCIJI „UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH“ 24. - 26. 06. 2022. GODINE, ARANĐELOVAC, SRBIJA

Na Konferenciji je u ime UTIB-a sudjelovao predsjednik Tomislav Novosel, prof. s asistenticom.

  Aktivnosti - Sve