KULTURNO-ZABAVNA VEČER „POZDRAV JESENI 2022. GODINE“

Objavljeno: 21. 10. 2022 - 11:57

Dana 21.10.2022. godine (petak) s početkom u 17.00 sati u svečanoj dvorani Hotela Central, Vatroslava Lisinskog 2, Bjelovar održana je kulturno-zabavna večer pod nazivom „Pozdrav jeseni“ u organizaciji Udruge tjelesnih invalida Bjelovar na kojoj su prisustvovali članovi, volonteri i zaposlenici Udruge.

KULTURNO-ZABAVNA VEČER „POZDRAV JESENI 2022. GODINE“ KULTURNO-ZABAVNA VEČER „POZDRAV JESENI 2022. GODINE“ KULTURNO-ZABAVNA VEČER „POZDRAV JESENI 2022. GODINE“

Nakon prijave sudionika zabavne večeri, uslijedila je pozdravna riječ predsjednika Udruge Tomislava Novosela, prof., obraćajući se svim gostima večeri uz želju da sve protekne u najboljem redu, da se ljudi opuste i zabave. Najavljene su i nove aktivnosti Udruge o kojima će članovi biti pravovremeno obaviješteni te su napomenute sve aktivnosti koje su do sada uspješno odrađene. Istaknuta je i važnost svih projekata koje udruga provodi te kako provedivost ne bi bila moguća bez članova i volontera te suradnje između osobnih asistenata i operativnog dijela udruge.

Uz podršku volontera, cijela organizacija protekla je u najboljem redu.

KULTURNO-ZABAVNA VEČER „POZDRAV JESENI 2022. GODINE“ KULTURNO-ZABAVNA VEČER „POZDRAV JESENI 2022. GODINE“ KULTURNO-ZABAVNA VEČER „POZDRAV JESENI 2022. GODINE“ KULTURNO-ZABAVNA VEČER „POZDRAV JESENI 2022. GODINE“

Nakon pozdravne riječi domaćina slijedila je večera te zabava do 23.00 sata uz glazbeni sastav „Bolero“.

  Aktivnosti - Sve